Contact, aanmelden

Algemene informatie

Bestuur K&C (algemeen e-mailadres):
info@kc-holten.nl

Kosten

Als donateur betaalt u een basisbedrag van 15 euro per persoon per jaar. Entree lezingen met gratis pauzedrankje koffie, thee, fris of wijn: donateurs 7 euro, niet-donateurs 10 euro (tenzij anders vermeld).

Tickets kunt u aanschaffen via de site van het Kulturhus Holten of kopen bij het Infopunt in de hal van het Kulturhus direct voorafgaand aan een lezing.

Hebt u de Stichting Kunst & Cultuur gemachtigd uw donatie automatisch te innen? Dan vindt dat plaats in september. Zo niet, dan het bedrag graag uiterlijk eind september overmaken op rek.nr. NL70 RABO 0328 5676 71.

Aanmelden / contact

ContactAanmelden als donateur

Algemene Verordening Gegevensbescherming:
Wij zijn verplicht te melden dat wij uw gegevens willen opslaan voor verdere verwerking, of om op een later tijdstip met u in contact te komen. Ook als u geen toestemming geeft zullen wij uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens niet opslaan. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Privacy statement

Gegevens die wij beheren

Van onze donateurs registreren wij naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en het bankrekeningnummer (IBAN) plus de tenaamstelling van het bankrekeningnummer. Als donateur hebt u te allen tijde inzicht in uw gegevens; wilt u wijzigingen in uw gegevens doorvoeren, dan kan dat via onze penningmeester, die het donateurenbestand beheert. Dit bestand bevindt zich in een door Kaspersky antivirus beveiligde omgeving, die jaarlijks een update krijgt.

Gebruik gegevens huis- en e-mail adres

Donateurs krijgen elk jaar het jaarprogramma met bijlagen van de Stichting Kunst & Cultuur Holten bezorgd op hun huisadres, nog voor het programma op een andere manier in de openbaarheid wordt gebracht.

Daarnaast krijgen donateurs circa 10 dagen voor een lezing of een andere activiteit georganiseerd door de stichting Kunst en Cultuur Holten een e-mail met informatie over de betreffende lezing of activiteit.

Gebruik bankrekeningnummer

Eén keer per jaar, aan het begin van het seizoen, vindt automatische afschrijving plaats van de donateursbijdrage.

Geen ander gebruik

Adres-, e-mail en bankgegevens worden op geen enkele andere wijze of voor andere dan bovengenoemde doelen gebruikt. Ook worden onder geen beding gegevens aan derden verstrekt.

Realisatie website: Snelle Koppen