Contact, aanmelden

Algemene informatie

Bestuur K&C (algemeen e-mailadres):
info@kc-holten.nl

Postadres

Stichting Kunst & Cultuur
Blikkertweg 3a
7451 JK Holten

Kosten

Als donateur betaalt u een basisbedrag van €15.00 per persoon per jaar.
Entree lezingen: donateurs €10.00, niet-donateurs €12.50 (tenzij anders vermeld), deze prijzen zijn inclusief koffie of thee in de zaal. De plaatsen in de zaal worden toegewezen met inachtneming van de 1,5 meter regel

Tickets kunt u aanschaffen via de site van het Kulturhus Holten of kopen of aan de balie in de hal van het Kulturhus tot twee werkdagen vóór de lezing. Direct voorafgaand aan een lezing is geen ticketverkoop mogelijk. Bestel uw tickets zo vroeg mogelijk, zodat de organisatie een beeld heeft van de opkomst.

Bij het bestellen van tickets geeft u aan dat u donateur bent. Uw donateurspas dient u bij binnenkomst in de zaal te tonen.

Hebt u de Stichting Kunst & Cultuur gemachtigd uw donatie automatisch te innen? Dan vindt dat plaats in september. Zo niet, dan het bedrag graag uiterlijk eind september overmaken op rek.nr. NL70 RABO 0328 5676 71.

Aanmelden / contact

  ContactAanmelden als donateur

  Algemene Verordening Gegevensbescherming:
  Wij melden dat wij uw gegevens willen opslaan voor verdere verwerking, of om op een later tijdstip met u in contact te komen. Als u geen toestemming geeft zullen wij uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens dan niet opslaan. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

  Privacy statement

  Gegevens die wij beheren

  Van onze donateurs registreren wij naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en het bankrekeningnummer (IBAN) plus de tenaamstelling van het bankrekeningnummer. Als donateur hebt u te allen tijde inzicht in uw gegevens; wilt u wijzigingen in uw gegevens doorvoeren, dan kan dat via onze penningmeester, die het donateurenbestand beheert. Dit bestand bevindt zich in een door Kaspersky antivirus beveiligde omgeving, die jaarlijks een update krijgt.

  Gebruik gegevens huis- en e-mail adres

  Donateurs krijgen elk jaar het jaarprogramma met bijlagen van de Stichting Kunst & Cultuur Holten bezorgd op hun huisadres, nog voor het programma op een andere manier in de openbaarheid wordt gebracht.

  Daarnaast krijgen donateurs circa 10 dagen voor een lezing of een andere activiteit georganiseerd door de stichting Kunst en Cultuur Holten een e-mail met informatie over de betreffende lezing of activiteit.

  Gebruik bankrekeningnummer

  Eén keer per jaar, aan het begin van het seizoen, vindt automatische afschrijving plaats van de donateursbijdrage.

  Geen ander gebruik

  Adres-, e-mail en bankgegevens worden op geen enkele andere wijze of voor andere dan bovengenoemde doelen gebruikt. Ook worden onder geen beding gegevens aan derden verstrekt.

  Realisatie website: Snelle Koppen